SNACKWAGEN SNACK 'N WRAP

Heerlijke friet, snacks en wraps

Bekijk het complete menu
  • Proef onze wraps


    Indiase wrap, mild of pittig

    Heerlijke wraps met Indiase invloeden. Mild of pittig. Kip of gehakt. Vraag naar de mogelijkheden!

OF

WAT JIJ KIEST!

WIJ KOKEN WAT JIJ WIL!


Foodtruck Snack ‘n Wrap in Druten

Hallo jij daar! Op zoek naar een betaalbare foodtruck op jouw feest of evenement? Dan ben je aan het juiste adres!

Snack ‘n Wrap is dé foodtruck in Druten en omgeving. Snack ‘n Wrap levert ter plekke de lekkerste hapjes! Vanuit een oude firetruck geserveerd met liefde en passie. Het menu bestaat uit diverse soorten frites, snack én Indiase wraps als specialiteit.

Ben jij op zoek naar een betaalbare foodtruck voor jouw verjaardag, feest, bruiloft, bedrijfsfeest of ander evenement? Dan ben je bij Snack ‘n Wrap aan het juiste adres. Heb je nog speciale wensen voor je feest of event? Wij denken graag met onze klanten mee en vinden voor elke wens een passende oplossing. Informeer naar de mogelijkheden!

Smakelijk!
Team Snack ‘n Wrap

Direct naar boeken
Bel ons direct

Snack 'n Wrap - Dé foodtruck van Druten
Snack 'n Wrap - Dé foodtruck van Druten
Leuke opdracht van Personenvervoer Midden Nederland bv en taxibedrijf Schiks Megens. Zeer tevreden chauffeurs en personeel.
1
1,0 rating
1 out of 5 stars (based on 1 review)
Excellent0%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible100%

A new method of email distribution.

1,0 rating
augustus 5, 2020

Hi! snacknwrap.nl

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd prоpоsаl lаwful?
Wе mаkе аvаilаblе а nеw mеthоd оf sеnding prоpоsаl thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram – @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp – +375259112693

JoshuaTow